ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
82 รับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
281
13 พ.ย. 2558
83 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
507
06 ก.ค. 2558
84 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
255
07 พ.ค. 2558
85 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ.กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
02 เม.ย. 2558
86 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ.ช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
02 เม.ย. 2558
87 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
181
27 มี.ค. 2558
88 ประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 ธ.ค. 2557
89 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
06 พ.ย. 2557
90 รายงานรายรับ - รายจ่าย เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 ต.ค. 2557
91 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 ก.ย. 2557
92 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนบางสะพานหน้าร้านแต - สามแยกหน้าอำเภอบางสะพาน รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 ก.ย. 2557
93 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนบางสะพานหน้าร้านแต - สามแยกหน้าอำเภอบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
140
25 ส.ค. 2557
94 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ส.ค. 2557
95 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
07 ส.ค. 2557
96 รับสมัครโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
31 ก.ค. 2557
97 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
15 ก.ค. 2557
98 สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนายกิตติชัย ลิมปิวรรณ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 ก.ค. 2557
99 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
20 มิ.ย. 2557
100 ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
17 ธ.ค. 2556
101 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
276
09 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9