ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
42 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจาก สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ต.ค. 2562
43 ขั้นตอนการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 มิ.ย. 2562
44 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 พ.ค. 2562
45 รายงานการประชุมพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ม.ค. 2562
46 รายงานการประชุมพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 พ.ย. 2561
47 อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2561
48 งบรายรับ-รายจ่าย เทศบาลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ก.ย. 2561
49 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พิธีสงฆ์ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล เจรฺิญพระพุทธมนต์ 🎉ประธานกล่าวเปิดอาคารศูน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 ก.ย. 2561
50 ประกาศผลคะแนนการประเมิณประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 ก.ย. 2561
51 อสม.เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เข้ารับการ คัดกรองเบาหวาน - ความดัน ⏰ เวลา 07.00- 10.00 น.ตามกำหนดการดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ก.ย. 2561
52 ประกาศ ทต.กำเนิดนพคุณ เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
29 ส.ค. 2561
53 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 ก.ค. 2561
54 เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 ก.ค. 2561
55 ประกาศ ทต.กำเนิดนพคุณ เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
08 มิ.ย. 2561
56 "๒๔ เมษายน วันเทศบาล" เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชฺิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนชุมชน และประชาชน ฯร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 เม.ย. 2561
57 ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซี่ยน(Series ASEAN e-Magazine) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
20 เม.ย. 2561
58 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ(Code of Conduct)การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 เม.ย. 2561
59 เทศบาล ตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชิญ ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ.ศาลาชุมชนหอนาฬิกา โดยจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่นางสงก ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 เม.ย. 2561
60 เทศบาล ตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชิญ ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ.ศาลาชุมชนหอนาฬิกา โดยจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 มี.ค. 2561
61 👉กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เตือน ระวังอย่าให้ 🐕หมา🐈แมว กัดข่วน อย่าชะล่าใจ เสี่ยงพิษสุนัขบ้าถึงตาย เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนต้องทำดังนี้ 1.ล้างแผล ด้วยน้ำสะอาดกับสบู ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9