ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 พ.ค. 2565
2 การขยายกำหนดเวลา ดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 เม.ย. 2565
3 ประกาศขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ออกไปอีกสองเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 เม.ย. 2565
4 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด ที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 เม.ย. 2565
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 เม.ย. 2565
6 รายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 เม.ย. 2565
7 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ การ์ตูนดรุณคุณธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 มี.ค. 2565
8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 มี.ค. 2565
9 การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย งวดประจำเดือน ธันวาคม 2564-มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มี.ค. 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคาเช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ก.พ. 2565
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลเช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.พ. 2565
12 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ก.พ. 2565
13 การประมูลให้เช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ก.พ. 2565
14 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 ก.พ. 2565
15 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 ม.ค. 2565
16 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ม.ค. 2565
17 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ม.ค. 2565
18 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ม.ค. 2565
19 ขอเชิญข้าประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ม.ค. 2565
20 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10