ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน