ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : 1) ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 1.1) กองช่าง 1 ตำแหน่ง 1.1.1) พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา 1.2) กองการศึกษา 1 ตำแหน่ง 1.2.1) พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งประกฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 376 คน