ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
  รายละเอียด : 1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 - 5/6ว จำนวน 1 อัตรา 2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 - 4/5 /6ว จำนวน 1 อัตรา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 454 คน