ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
  รายละเอียด : ตามที่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริการอินเทอร์เน็ตของเทศบาล กิจกรรม จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ครั้งที่ 2 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ได้ดำเนินการประเมินแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน