ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : 1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง กองการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 1 ตำแหน่ง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 566 คน