ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นั้น เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน