ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 436 คน