ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 1) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง -ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน จำนวน 1 อัตรา 2) กองการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 1 ตำแหน่ง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 447 คน