ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ก.ค.- ก.ย.55) ตามประกาศ คตง.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 353 คน